Land aan de Noordzee

Nederland en de Noordzeekust…een oud onderwerp dat altijd actueel blijft.

In de lente van 2013 besloot ik om met de blik van reisfotograaf te kijken naar de kustlijn van Het Zwin in Zeeuws Vlaanderen tot en met de monding van de Eems in Oost Groningen. Ongeveer zoals een belangstellende reiziger uit een ver land onze vertrouwde kust zou bekijken. Sindsdien werk ik aan dit boeiende project en probeer ik de bijzondere veelzijdigheid van de Nederlandse Noordzee in beeld te brengen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s