Wat is Land aan de Noordzee?

Nederland en de Noordzeekust…een oud onderwerp dat altijd actueel blijft.
Inmiddels drie jaar geleden startte Bert Spiertz zijn project Land aan de Noordzee.
Van Zeeuws Vlaanderen tot Delfzijl, een totale kustlengte van 353
kilometer, legt hij het bijzondere karakter van onze vertrouwde kust
vast.
Als je langs de Noordzeekust reist zie je een voortdurende afwisseling
tussen havens, industrie, natuurgebied, woonbestemming, toerisme en
natuurlijk brede stranden. Dat is bijzonder in de wereld.
De intensiteit waarmee de Nederlanders hun kustgebied benutten zie je
volgens mij op maar weinig plaatsen ter wereld. Terwijl een groot deel van
die kust zou niet eens bestaan zoals hij nu is zonder dijken en
waterkeringen.
Even afwisselend is natuurlijk het weer en het licht.
Deze veelzijdigheid van het Nederlandse kustgebied is het
onderwerp van Land aan de Noordzee.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s